projects

AEROBUS BARCELONA
84-84

Concessió del servei públic de Transport col·lectiu urbà de viatgers entre Barcelona i l’Aeroport del Prat de Llobregat 

RESUM

En general les parades a les terminals estan formades per la mateixa sèrie de elements: Marquesina (excepte a la T1Sud), Pal de Parada, Panells informatius amb SAE incorporat, Punt inici cues, Màquines de venda de títols, Recolzadors (a Plaça Catalunya), Senyalització al terra, ...

Funcionament: L’operació de l’Aerobús en cada terminal separa la formació de: la Cua de compra de títols; la Cua d’accés a l’Aerobús; el  Punt d’Inici de cues i selecció de la porta d’accés. El moviment dels viatgers a les terminals està modelitzat a la Seqüència  3 del CD  que complementa l’oferta. Les marquesines senyalen i cobreixen tant la compra del títol com la cua d’accés a l’Aerobús.  La disposició de les marquesines en angle respecte de l’Aerobús permet una major longitud de les cues per una dimensió de l’ample de la mitjana o vorera disponible no superior a 6m.  El gàlib de la  marquesina, és a dir, la seva projecció en planta és de 2,3m. però la posició no paral·lela al vehicle garanteix que les dues portes queden cobertes. (Veure plànol 06.1). A l’altre extrem de la marquesina estan situades les màquines expenedores de títols, de secció triangular i Folrades per elements resistents que suporten la coberta de vidre de la marquesina. 

(...)

  • lloc BARCELONA, Spain
  • constituent Transports Ciutat Comptal
  • budget 332140
  • ini 11-2008