publications

visions 9-Persistir a través del canvi

/publicació com autors/

  • Dat: 05-2011
  • Autor/es: Varis Direcció: Ferran Sagarra i Zaida Muxí Disseny gràfic: Frances Polop disseny Equip de redacció: Arnau Andrés i Carles Baiges
  • Editorial: Edicions ETSAB, 2011 ETSAB-Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
  • ISBN: 978-84-608-1215-9
  • Dep. legal: B-28593-2003
  • Cont.: Revista de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. “MOSTRA DPA 2010. Entre oficio y pensamiento” Antonio Sanmartín y Alberto Peñín