publications

Secuencias Extremas

/publicació com autors/

  • Dat: 09-2011
  • Autor/es: Varis
  • Editorial: Departament de Cultura i Publicacions Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, EsARQ. Universitat Politècnica de Catalunya
  • ISBN: 978-84-938493-9-9
  • Dep. legal: 25.454-2011
  • Cont.: Recopilació de material docent del Projecte Final de Grau i Projectes I. Curs 2009-2010. EsARQ. Universitat Internacional de Catalunya