publications

LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES ARE

/publicació sobre obra pròpia/

  • Dat: 11-2010
  • Pag: 312-315
  • Autor/es: Varis
  • Editorial: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
  • ISBN: 978-84-393-8622-3
  • Dep. legal: B-44.893-2010
  • Cont.: Projecte d'Urbanització de l'ARE EL CROS - Argentona. Autors: Elena Cànovas / Antonio Sanmartín (aSZ arquitectes)