publications

EC COMPOSTELA 2008-2009

/publicació sobre obra pròpia/

  • Dat: 01-2008
  • Pag: 14,16,18,20
  • Autor/es: Yolanda Ferrero, Celalaba Rivera, Miguel Vila
  • Editorial: Turismo de Santiago-Incolsa
  • Dep. legal: C 2357-2008
  • Cont.: Recopilació de les obres realitzades a Galicia. Autors: Elena Cánovas / Antonio Sanmartín (aSZ arquitectes), John Hejduk, Peter Eisenman