publications

dau 30-31 debats d'arquitectura i urbanisme

Arquitectura de muntanya

/publicació sobre obra pròpia/

  • Dat: 12-2008
  • Pag: 100-107
  • Autor/es: Varis
  • Editorial: COAC-Col•legi d’Arqutectes de Catalunya. Demarcació de Lleida
  • ISBN: 1137-8883
  • Dep. legal: L-384/97
  • Cont.: Pla parcial de les Ares de Ensanche 2 i 3. Unidad de Benasque (Osca) Autors: Elena Cánovas / Antonio Sanmartin (aSZ arquitectes) Projecte de rehabilitació d'una Borda a Bisaurri. Autors: Elena Cánovas / Antonio Sanmartín (aSZ arquitectes)