publications

CONVERSIONS

/publicació sobre obra pròpia/

  • Dat: 03-2007
  • Pag: 62-65
  • Autor/es: Emma O’Kelly, Corina Dean
  • Editorial: Laurence King Publishing Ltd. London. ENGLAND
  • ISBN: 1-85669-486-0 / 978-1-85669-486-5
  • Cont.: Projecte de rehabilitació d'una Borda a Bisaurri. Premi Garcia Mercadal 2003. Autors: Elena Cánovas / Antonio Sanmartín (aSZ arquitectes)