publications

BOMA

/publicació sobre obra pròpia/

  • Dat: 07-2010
  • Pag: 56-57
  • Autor/es: BOMA S.L. Consultores de estructuras
  • Dep. legal: B-46.108-2010
  • Cont.: Ampliació de la Biblioteca Can Casacuberta i Espai Betulia a Badalona. Autors: Elena Cánovas / Antonio Sanmartín (aSZ arquitectes)