publications

APPROACH 08-10

/publicació sobre obra pròpia/

  • Dat: 01-2011
  • Pag: 284-287
  • Autor/es: Varis
  • Editorial: Sam Fox School of Design & Visual Arts. Graduate School of Architecture & Urban Design. Washington University in St. Louis
  • Cont.: Projecte d'Urbanització de l'ARE EL CROS - Argentona. Autors: Elena Cànovas / Antonio Sanmartín (aSZ arquitectes)