projects

METRO LLEUGER, ESTUDI DEL SISTEMA DE TRANSPORT COL•LECTIU DE PASSATGERS DE L’ENTORN METROPOLITÀ DE SARAGOSSA
10-10

Estudi de viabilitat d’un tramvia-metro lleuger a l’entorn Metropolità de Saragossa i Estudi del sistema de transport col·lectiu de viatgers de l’Àrea Metropolitana de Saragossa

 Autors: aSZ arquitectes + Manuel Ortiz + ALG-Advanced Losgistics Group + INECO + Jose M Valero, Bosch, Valgañón

  • lloc SARAGOSSA, Spain
  • constituent Govern d'Aragó
  • ini 11-1996