projects

ILLA CENTRAL DE BADALONA
86-86

Concurs en 2 fases per al contracte de Servei de redacció del projecte executiu d’urbanització, fixant la volumetria d’un edifici rotacional, a la plaça del nou centre de Badalona, en l’anomenada Illa Central.

/ Projecte finalista /

Autors: aSZ arquitectes + Justo García

RESUM

La nova Illa Central de Badalona que descriuen aquests panells, en la segona fase del concurs, són el recorregut de "tornada" després de la primera fase: la "anada".Llavors enunciem i definim una estratègia, un procediment, una adreça de treball per a una doble pregunta: l'espai lliure i urbà de 32.000m2 per al nou centre de Badalona i l'aspecte físic, posició i possibles usos d'un edifici dotacional de 30.000m2. La superfície de l'àmbit d'uns 280 per 80 metres, descansa sobre el traçat, en el subsòl, de l'estació de la Línia 2 de metro. La traça del metro és una de les diagonals virtuals / ocultes de l'espai lliure a urbanitzar i ordenar. 

Ara a la "volta", hem mesurat, matisat, teixit la superfície, generat variants de gàlibs, assajat els condicionants de mobilitat, considerat les geometries i mides dels elements i estructures, repassat les relacions de visibilitat i continuïtat del teixit urbà al nord i sud de la plaça, seleccionat les espècies d'arbres i la seva disposició, confirmat la relació entre superfícies toves i dures, cobertes i descobertes, ... simulat el desenvolupament d'alguna de les activitats i festes locals, la diferència entre les estacions, la diferència entre la plaça de dia i de nit, buida i plena de gent. 

(...) 

  • lloc BADALONA - BARCELONA, Spain
  • constituent Ajuntament de Badalona
  • area 32000 m²
  • budget 5900613
  • ini 01-2009