projects

EDIFICI R+D+I AL CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU DE SANT CUGAT DEL VALLÉS
92-92

Concurs per la Redacció de Projecte Complet, la Direcció i l’Execució de les Obres de un edifici destinat a Recerca, Desenvolupament i Innovació i l’enderroc de la part d’un edifici existent al Centre d’Alt Rendiment Esportiu. Sant Cugat del Vallès 

RESUM

La definició del nou edifici incorpora un conjunt heterogeni de condicionants i preexistències bàsiques. 

La proposta, doncs, recollint aquestes dades, planteja un edifici representatiu, mediambiental i contextualment coherent i flexible amb un edifici de cos únic, amb nucli central i dos nuclis complementaris laterals per evacuació i per la distribució vertical de les instal·lacions.

  • lloc SANT CUGAT DEL VALLÉS - BARCELONA, Spain
  • constituent Centre d'Alt Rendiment Esportiu
  • area 13667 m²
  • budget 11880585
  • ini 08-2010