projects

CONSULTORI LOCAL A ALFARA DE CARLES
90-90

EXECUTIU: NOVA CONSTRUCCIÓ DEL CONSULTORI LOCAL A ALFARA DE CARLES    CLAU CLT-09338

RESUM

Les seccions resultants de les edificacions que defineixen els límits de la parcel·la per al Consultori Local i la plaça - parc, ens porten a la solució que reconeix les dues volumetries que es troben. La proposta tanca volumètricament la continuïtat de la mitgera del teixit que ve des del carrer de la Carretera, tot reconeixent l’altre volum edificat del Carrer Sant Agutí i mantenint la separació de dos metres, seguint les pendents de la coberta perpendicularment a l’alineació. La resolució de la continuïtat del xamfrà mante les alineacions als dos carrers, i la coberta, a dues aigües i una única direcció del pendent, acull dos volums programàtics que segueixen la direcció de cadascun dels carrers del xamfrà respectivament. L’espai entre els dos volums, sota la coberta provoca l’accés a l’edifici. 

(...)

  • lloc ALFARA DE CARLES - BAIX EBRE, Spain
  • constituent GISA-Gesti√≥ d'Infraestructures, S.A.U.
  • area 210 m²
  • budget 285873
  • ini 11-2009