projects

CAP DE PALAUDÀRIES
66-66

Concurs per a la assistència pública per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut, l’estudi geotècnic, i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posetrior direcció d’obra de Construcció d’un Centre d’Atenció Primària “Palaudaries”, de Lliça d’Amunt. Clau CAP-0640’ (2 voltes)

/Sel·leccionats per a 2º volta/

  • lloc PALAUDÀRIES, LLIÇÁ D’AMUNT - BARCELONA, Spain
  • constituent GISA-Gestió d'Infraestructures, S.A.U.
  • area 595 m²
  • ini 02-2007