projects

ASISTÈNCIA TÈCNICA PER ALS SKY GAMES 2012
104-104

Asistència tècnica per a la descripció en mapes físics (escalas 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000 y 1/500) i temporals (abans, mentre, després) del Sky Games 2012

Autors: aSZ arquitectes + Patricia Palacín

  • lloc RIBAGORÇA ROMANICA, Spain
  • constituent ADRR-Asociació per al Desemvolupament de la Ribagorça Romànica
  • ini 01-2012