projects

ADAPTACIÓ PER A NOUS USOS DE L'ESGLÈSSIA DE LA PIETAT
76-76

Concurs d'idees amb intervenció de jurat per a l'adaptació del conjunt de l'espai de la nau central de l'esglèssia a nous usos.

RESUM

La pluripotència i la polisèmia funcional dels edificis històrics és cada dia més sorprenent. L’ambició inicial de les obres antigues avarca gairebé fins a l’impensable. S’està demostrant “transfinita”. Les condicions físiques de l’Església de la Pietat segueixen suportant un espai que conté l’ànima d’un aire visible delimitat per els materials, pintures, decoracions. El temps ha afegit el vel del desgast que completa el potencial d’aquesta construcció.

L’arqueologia ajudada per les tècniques no invasores com el georadar posa a la vista la seqüència dels fets, la superposició, la conformació de la Pietat. Aquest concurs vol posar a la vista les sèries potencials per l’espai de la Pietat: sala d’exposicions temporals del Museu Episcopal, o d’altres museus, sala de concerts (la secció de l’auditori per unes 350 persones cap dins de la secció longitudinal de la Pietat...), teatres i espectacles de dansa, espais per a fires i festivals amb diferents activitats. També es condicionarà la nau per a l’ús religiós.

Activitats que són també de diferent extensió: unes hores, uns dies, una setmana, un mes, un any, ... i de naturalesa, unes són complementàries d’altres que ja s’estan desenvolupant a Vic i altres són inesperades, noves.

Aportem una comprovació de la compatibilitat inicial entre els usos possibles i la transformació i adequació que requereixen. És el primer tempteig de les exigències espacials i tècniques que són específiques de cada futur ús i les que són comuns. La matriu de  diagrames inclosos en aquesta memòria ho expressen.

L’espai capaç de contenir extensions i desenvolupaments del temps diferents, és l’espai d’un escenari. Aquesta és la transformació que proposem per a la Pietat.

(...)

  • lloc La Pietat. VIC - BARCELONA, Spain
  • constituent Ajuntament de Vic
  • ini 05-2008