projects
page 2 of 6

ESTACIÓ MARÍTIMA A MAÓ
88-88

Concurs per a la selecció de propostes a nivell d'avantprojecte, per a la ordenació i definició d'infraestructures i superestructures d'una zona portuària dedicada a Terminal Mixta, s'inclou el disseny de l'Estació Marítima i zones annexes, al paratge del Cos Nou en el port de Maó -Menorca-

 • lloc MAÓ -MENORCA, Spain
 • constituent APB-Autoritat Portuària de Balears
 • ini 06-2009

PARC URBÀ DE VALDEBEBAS
87-87

Concurs internacional d’idees per al disseny del Parc Urbà de Valdebebas

Autors: aSZ arquitectes + lavola

 • lloc VALDEBEBAS - MADRID, Spain
 • constituent Junta de Compensación Parque de Valdebebas
 • area 80000 m²
 • ini 04-2009

ILLA CENTRAL DE BADALONA
86-86

Concurs en 2 fases per al contracte de Servei de redacció del projecte executiu d’urbanització, fixant la volumetria d’un edifici rotacional, a la plaça del nou centre de Badalona, en l’anomenada Illa Central.

/ Projecte finalista /

Autors: aSZ arquitectes + Justo García

RESUM

La nova Illa Central de Badalona que descriuen aquests panells, en la segona fase del concurs, són el recorregut de "tornada" després de la primera fase: la "anada".Llavors enunciem i definim una estratègia, un procediment, una adreça de treball per a una doble pregunta: l'espai lliure i urbà de 32.000m2 per al nou centre de Badalona i l'aspecte físic, posició i possibles usos d'un edifici dotacional de 30.000m2. La superfície de l'àmbit d'uns 280 per 80 metres, descansa sobre el traçat, en el subsòl, de l'estació de la Línia 2 de metro. La traça del metro és una de les diagonals virtuals / ocultes de l'espai lliure a urbanitzar i ordenar. 

Ara a la "volta", hem mesurat, matisat, teixit la superfície, generat variants de gàlibs, assajat els condicionants de mobilitat, considerat les geometries i mides dels elements i estructures, repassat les relacions de visibilitat i continuïtat del teixit urbà al nord i sud de la plaça, seleccionat les espècies d'arbres i la seva disposició, confirmat la relació entre superfícies toves i dures, cobertes i descobertes, ... simulat el desenvolupament d'alguna de les activitats i festes locals, la diferència entre les estacions, la diferència entre la plaça de dia i de nit, buida i plena de gent. 

(...) 

 • lloc BADALONA - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Badalona
 • area 32000 m²
 • budget 5900613
 • ini 01-2009

EDIFICI JUDICIAL A SANTA COLOMA DE FARNERS
85-85

Concurs per a l'adjudicació del contracte d'assistència tècnica per a la redacció del projecte per a la nova construcció d'un edifici judicial a Santa Coloma de Farners -Barcelona-

/Sel·leccionats en 1 Fase/

 • lloc SANTA COLOMA DE FARNERS - BARCELONA, Spain
 • constituent GISA-Gestió d'Infraestructures, S.A.U.
 • area 2678 m²
 • ini 01-2009

AEROBUS BARCELONA
84-84

Concessió del servei públic de Transport col·lectiu urbà de viatgers entre Barcelona i l’Aeroport del Prat de Llobregat 

RESUM

En general les parades a les terminals estan formades per la mateixa sèrie de elements: Marquesina (excepte a la T1Sud), Pal de Parada, Panells informatius amb SAE incorporat, Punt inici cues, Màquines de venda de títols, Recolzadors (a Plaça Catalunya), Senyalització al terra, ...

Funcionament: L’operació de l’Aerobús en cada terminal separa la formació de: la Cua de compra de títols; la Cua d’accés a l’Aerobús; el  Punt d’Inici de cues i selecció de la porta d’accés. El moviment dels viatgers a les terminals està modelitzat a la Seqüència  3 del CD  que complementa l’oferta. Les marquesines senyalen i cobreixen tant la compra del títol com la cua d’accés a l’Aerobús.  La disposició de les marquesines en angle respecte de l’Aerobús permet una major longitud de les cues per una dimensió de l’ample de la mitjana o vorera disponible no superior a 6m.  El gàlib de la  marquesina, és a dir, la seva projecció en planta és de 2,3m. però la posició no paral·lela al vehicle garanteix que les dues portes queden cobertes. (Veure plànol 06.1). A l’altre extrem de la marquesina estan situades les màquines expenedores de títols, de secció triangular i Folrades per elements resistents que suporten la coberta de vidre de la marquesina. 

(...)

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Transports Ciutat Comptal
 • budget 332140
 • ini 11-2008

SVA SABIÑANIGO
83-83

Concurs per a la redacció del projecte Basic i d’execució de 20 habitatges protegits d’Aragó

RESUMEN

La manzana de grandes dimensiones que definen la C/General de Villacampa y la C/Serrablo en el extremo norte del tejido residencial denso, dispuesta entre el tejido industrial y el parque municipal, da contexto y cualidades a las viviendas de promoción pública.

Entre los esquemas y variantes de organización ensayados la opción que organiza el bloque con un solo núcleo de accesos para todas la viviendas es la que presentamos.

La alegría y multivalencia de los espacios colectivos está contenido en el esquema que describimos. El sistema de escalera, ascensor y corredores de acceso a las viviendas ensambla los dos cuerpos construidos para formar un solo bloque. Uno arranca desde el medianil perpendicular a General de Villacampa y el otro desde el que es ortogonal al ámbito de separación con la parcela que ocupan los edificios granates.

El resto de la ordenación a Domingo Samitier y C/Serrablo determina los parámetros de volumetria y sección a la que la propuesta queda “adherida”. 

Las tipologías de las viviendas de 4, 3 y 2 habitaciones distinguen las zonas de día de las de reposo. La orientación noroeste y noreste de General Villacampa y la fachada hacia la parcela de la Guardia Civil decanta la posición de la mayoría de las zonas de estar hacia el patio de manzana, a excepción de la vivienda en esquina.

El local de 400m2 ocupa toda la fachada al General Villacampa en una sola pieza y rodea al núcleo de accesos.

(...)

 • lloc SABIÑANIGO - HUESCA, Spain
 • constituent Suelo y vivienda de Aragón, S.L.U.
 • ini 10-2008

SVA JACA
82-82

Concurs per a la redacció del projecte bàsic i d'execució de 20 vivendes protegides a Aragó, SVA Jaca

 • lloc JACA - HUESCA, Spain
 • constituent Suelo y vivienda de Aragón, S.L.U.
 • ini 10-2008

BIBLIOTECA PAPIOL
81-81

Concurs per a la redacció del projecte d'execució de la Biblioteca del Papiol

 • lloc PAPIOL - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Papiol
 • area 1343 m²
 • budget 1320000
 • ini 09-2008

BARCELONA CITY TOUR
80-80

Definició de “Quioscs/Taquilles” de Informació i Venta de Bitllets.

Procediment obert per a l'adjudicació del contracte per a la prestació en la modalitat de concessió, del servei de transport urbà de viatgers en autobus amb finalitat cultural i turística

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Area Metropolitana de Barcelona - Entitat de Transport
 • ini 09-2008

PROJECTE D’URBANITZACIÓ OBRES BÀSIQUES ARE FIGUERES
79-79

Projecte d’Urbanització de les Obres Bàsiques de l’Àrea Residencial Estratègica “Horta Capallera-Cendrassos Nord” (Figueres) dins del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l’ambit de les comarques Gironines.

Autors: aSZ arquitectes + VIAQUA

RESUM

La construcció dels espais urbanitzats entre el límit construït de Figueres y el nou límit amb el paisatge agrícola es el resultat tangible i objectiu d’aquesta eina tan potent -“area estratègica” – per les trenta hectàrees de sol de Cendrassos Nord – Horta d’en Capallera.  El desenvolupament de l’àmbit es caracteritza per la seva situació de proximitat a Figueres. Presenta una topografia planera amb lleugera pendent cap a l’est, en direcció al rec de l’Aigüeta. L’àmbit de forma allargassada avarca més d’un quilòmetre de llargada, arrancant des de la cota de terreny 30,88m a ponent fins a la cota 20,50m a llevant, representant una pendent natural del 0,9%. Els terrenys del sector a la part de ponent queden deprimits respecte als carrers urbanitzats de l’entorn.

Els espais públics, la vialitat i els espais de reserva i protecció són el teixit que suporta el desenvolupament del ARE. El paisatge al nord del ARE i els fragments de ciutat construïda també estan cosits per un altre teixit. Es una seqüència de fils aproximadament perpendiculars a la nova ronda que defineixen unes bandes que s’eixamplen o encongeixen alternativament. Les bandes “dures” s’eixamplen vers al nord i les “toves” ho fan vers al sud, vers Figueres. Una serà “dura” i la següent “tova”. La banda dura està feta de paviments, elements d’ urbanització maquínics, arbrat més “geomètric”, ... La banda “tova”, conté jardins, gespa, arbrat més frondós,... Els serveis i subministres de les bandes passen per la línia de separació entre ambdues. 

L’incasòl ha coordinat amb determinació l’”urbanisme exprés” de les ARES. Sort!

 • lloc FIGUERES - GIRONA, Spain
 • constituent INCASOL- Institut Català del Sòl
 • area 289743 m²
 • budget 10094323
 • ini 04-2009

PROJECTE D’URBANITZACIÓ ARE EL CROS ARGENTONA
78-78

Projecte Urbanització ARE EL CROS. Ordenació detallada i projecte d'urbanització de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Maresme, ARE EL CROS-ARGENTONA

 • lloc ARGENTONA - BARCELONA, Spain
 • constituent CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ARE ARGENTONA - EL CROS : Ajuntament d'Argentona / INCASOL-Institut Català del Sòl
 • ini 01-2008
 • fi 10-2010

ADAPTACIÓ PER A NOUS USOS DE L'ESGLÈSSIA DE LA PIETAT
76-76

Concurs d'idees amb intervenció de jurat per a l'adaptació del conjunt de l'espai de la nau central de l'esglèssia a nous usos.

RESUM

La pluripotència i la polisèmia funcional dels edificis històrics és cada dia més sorprenent. L’ambició inicial de les obres antigues avarca gairebé fins a l’impensable. S’està demostrant “transfinita”. Les condicions físiques de l’Església de la Pietat segueixen suportant un espai que conté l’ànima d’un aire visible delimitat per els materials, pintures, decoracions. El temps ha afegit el vel del desgast que completa el potencial d’aquesta construcció.

L’arqueologia ajudada per les tècniques no invasores com el georadar posa a la vista la seqüència dels fets, la superposició, la conformació de la Pietat. Aquest concurs vol posar a la vista les sèries potencials per l’espai de la Pietat: sala d’exposicions temporals del Museu Episcopal, o d’altres museus, sala de concerts (la secció de l’auditori per unes 350 persones cap dins de la secció longitudinal de la Pietat...), teatres i espectacles de dansa, espais per a fires i festivals amb diferents activitats. També es condicionarà la nau per a l’ús religiós.

Activitats que són també de diferent extensió: unes hores, uns dies, una setmana, un mes, un any, ... i de naturalesa, unes són complementàries d’altres que ja s’estan desenvolupant a Vic i altres són inesperades, noves.

Aportem una comprovació de la compatibilitat inicial entre els usos possibles i la transformació i adequació que requereixen. És el primer tempteig de les exigències espacials i tècniques que són específiques de cada futur ús i les que són comuns. La matriu de  diagrames inclosos en aquesta memòria ho expressen.

L’espai capaç de contenir extensions i desenvolupaments del temps diferents, és l’espai d’un escenari. Aquesta és la transformació que proposem per a la Pietat.

(...)

 • lloc La Pietat. VIC - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Vic
 • ini 05-2008

DISPENSARI MÈDIC A VILADECAVALLS
75-75

Concurs per a la redacció de projecte bàsic, executiu i direcció d’obra de un dispensari mèdic a Viladecavalls

 • lloc VILADECAVALLS - BARCELONA, Spain
 • constituent Auntament de Viladecavalls
 • area 457 m²
 • budget 473500
 • ini 01-2008

ESCOLA BRESSOL A VILADECAVALLS
74-74

Concurs per a la redacció del projecte, estudi de seguretat i salut i direcció de les obres de l’Escola Bressol Els Pinets, al terme Municipal de Viladecavalls

 • lloc VILADECAVALLS - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Viladecavalls
 • area 1184 m²
 • budget 697500
 • ini 04-2008

LLAR D’INFANTS A LES PRESES
73-73

Concurs per a la prestació del servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte d’obra ordinària “Construcció d’una Llar d’infants municipal” i la posterior direcció tècnica de les obres, d’acord amb Memoria valorada de l’obra adjunta

 • lloc LES PRESES - GIRONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Les Preses
 • area 1472 m²
 • ini 04-2008

24 HABITATGES A GAVÀ
71-71

Concurs restringit d’avantprojecte per a l’edificació de promoció privada d'Habitatges i aparcaments al Passeig Marítim de Gavà

/Primer Premi/

 • lloc GAVÀ - BARCELONA, Spain
 • constituent FBEX Promoimmobiliaria, S.L.
 • area 11399 m²
 • budget 4750000
 • ini 01-2008

CINEMATHÈQUE SUISSE. PENTHAZ
70-70

Concurs de projectes per la Cinemathèque Suisse
client: OFCL. Office fédérale des constructions et de la logistique

 • lloc PENTHAZ, Suïssa
 • constituent OFCL. Office fédérale des constructions et de la logistique
 • ini 11-2007

HABITATGES I APARCAMENTS A GIRONA-AVELLANEDA
69-69

Projecte Executiu: Habitatges i aparcaments. Unitat d'actuació 86-Camp de la Coma. Girona

 • lloc GIRONA, Spain
 • constituent FBEX Promoimmobiliaria, S.L.
 • area 15454 m²
 • budget 8979000
 • ini 01-2007

COMISSARIA DE MOSSOS D’ESQUADRA A MONTBLANC
68-68

Concurs restringit per cComissaria de Policia de la Generalitat-Mossos d’Escuadra, Comissaria de Districte amb Unitat de Transit de Montblanc. Clau: CMT-06533

/Sel·lecionats per a concurs restringit/

 • lloc MONTBLANC - BARCELONA, Spain
 • constituent GISA-Gestió d'Infraestructures, S.A.U.
 • area 1472 m²
 • ini 05-2007

24 HABITATGES AL CANAL BETULIA, BADALONA
67-67

Avantprojecte i projecte bàsic de 24 habitatges al Canal Betulia, Badalona

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
 • area 4814 m²
 • budget 2256000
 • ini 08-2007