projects

EQUIPAMENT MULTIFUNCIONAL A SANT FELIU DE LLOBREGAT
95-95

Concurs per a la redacció del projecte de nova construcció d’un equipament Multifuncional a l’Avinguda de la Riera de la Salut de Sant Feliu de Llobregat

RESUM

Una visita al Barri durant aquest mes de març ensenya els rastres i efectes de la participació ciutadana en el què, com i quan.

L’arquitectura per a l'Equipament multifuncional les Tovalloles resulta i ajusta una sèrie d’actuacions entreteixides d’escales, natura i programació en temps diferents:

_futurs llunyans: transformació del carrer Constitució per soterrar les vies de tren i en superfície el metro lleuger,

_futurs desitjables: habitatges tutelats,

_futurs probables: l’espai públic sobre l’aparcament recentment construït , que refà la intersecció entre la Riera i carrer

Constitució i un abundant nombre de fets urbans i socials presents i tangibles.

L’equipament és una baula més entre el que ja veiem i el que el Barri ambiciona.

(...)

  • lloc SANT FELIU DE LLOBREGAT - BARCELONA, Spain
  • constituent Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
  • area 1685 m²
  • budget 1847200
  • ini 03-2011