Team

ESTUDI aSZ ARQUITECTES

t50 taller d'arquitectura

Antics col·laboradors

Consultors

Estructures:

Instal·lacions:

Estudis Econòmics, Medicions, Control de Qualitat, Seguretat i Salut i Gestió d'Obres:

Mobilitat:

Hidrologia i Inundabilitat:

Enginyeria d'Infraestructures, Agrònoms, Ecoeficiència, Mesures Mediambientals:

Sostenibilitat, Eficiència energètica, Mobilitat, Paisatgsime i Jardineria:

Otros:

Equip Helena Bohera: